در جلسه بررسی استیضاح وزیر اقتصاد شهروز برزگر نماینده مردم سلماس به هنگام صحبت های سید هادی بهادری و پایان صحبت‌های وی نسبت به این نماینده با صدای بلند اعتراض کرده و به تذکر داد که وقت شما در حال اتمام است.

در جریان بررسی استیضاح وزیر اقتصاد با گذشت یک ساعت از جلسه، مجلسی‌ها دور وزیر گعده گرفته‌اند و با وی در حال خوش و بش هستند.