هشتادو دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران امروز و با نطق پیش از دستور زهرا نژاد بهرام عضو هیات رییسه آغاز می شود.

انتخاب اعضای هیات رییسه شورا برای سال دوم، یک فوریت لایحه شهردار در خصوص الحاق سه تبصره به ماده چهارم مصوبه تعیین نرخ عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده های مرکز شهر تهران و یک فوریت لایحه " مجوز انجام هزینه به شهرداری تهران برای مشارکت در مراسم اربعین حسینی (ع)  مورد بررسی قرار خواهد گرفت.