علی مطهری درباره سوال از رئیس‌جمهور و انتقاد برخی از نمایندگان تهران مبنی بر این که چرا  سوال از رئیس جمهور را امضا نکرده‌اند،‌ گفت: اتفاقا اولین کسی که در مجلس دهم سوال از رئیس‌جمهور را مطرح کرد، من بودم و شروع کردم .

نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از رئیس‌‌جمهور درباره موسسات مالی و اعتباری سوال کردم، آقای وقفچی قضیه را دنبال کردند اما آن سوال از حد نصاب افتاد.

وی ادامه داد: بعدها دوباره برای سوال از رئیس‌جمهور امضا جمع شد که مانند دفعه قبل از حد نصاب افتاد. بار سوم هم سوال مطرح کردند ما امضا نکردیم.

مطهری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا این‌بار سوال از سوی نمایندگان تهران امضا نشد،‌ بیان کرد: این افراد خودشان دنبال سوال بودند و آن را پیگیری می‌کردند و بین خودشان امضا جمع کردند و ممکن است به مابقی نمایندگان آن را ارائه نکرده باشند.

وی در پاسخ به سوال دیگری که اگر نامه سوال از رئیس‌جمهور را برای شما می‌آوردند امضا می‌کردید یا خیر ، گفت: بله، شاید امضا می‌کردم.