رویترز گزارش داد، عرضه عمومی ۵ درصد از سهام شرکت نفتی آرامکو محور اصلی طرح بن سلمان برای تنوع بخشی به اقتصاد عربستان و کاهش وابستگی این کشور به نفت از طریق جذب ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری برای بخش های دیگر اقتصادی بود.

ولیعهد ۳۲ ساله عربستان همچنین وعده داده بود عرضه عمومی سهام آرامکو در بازارهای بورس بین المللی به ایجاد فرهنگ علنی و عمومی بودن شدن اطلاعات در جامعه بسته عربستان کمک کند و این کشور را برای سرمایه گذاران خارجی جذاب تر سازد.

اما تصمیم عربستان مبنی بر کنار گذاشتن طرح عرضه عمومی سهام آرامکو تردید هایی را در مورد مدیریت این فرآیند و کلیت طرح اصلاحات اقتصادی عربستان ایجاد می کند.

جیمز دورسی، تحلیلگر مدرسه مطالعات بین المللی اس راجاراتنام سنگاپور در این باره گفت: «مشکل اینجاست که هر چه این عرضه عمومی بیشتر به تاخیر می افتد و هر چه ابهامات در مورد چرایی این تاخیر و مسئال مربوط به آن بیشتر می شود، اعتماد (سرمایه گذاران) بیشتر تضعیف می شود.»

منابع صنعتی این هفته به رویترز گفتند، ایجاد مقدمات عرضه داخلی و بین المللی سهام شرکت آرامکو به تاخیر افتاده است. خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان گفته، کشورش همچنان متعهد به عرضه عمومی سهام آرامکو در آینده است، اما تاریخی برای این عرضه اعلام نشده است.

ریچارد سگال، تحلیلگر ارشد موسسه مدیریت دارایی مانولایف در این باره گفت: «فرآیند اصلاحات باید در کلیت آن و در طی دوره چند ساله مورد قضاوت قرار گیرد، اما این اقدام تاثیری منفی بر اعتبار کلی این اصلاحات دارد.»