وزیر ارتباطات: اجرای فیلترینگ ارتباطی به وزارت ارتباطات ندارد/ اگر از شرایط فعلی نارضایتی وجود دارد،راهکار اصلاح قوانین فعلی است