گزیده ای از اظهارات سید حسن خمینی را درهمایش عبور از بحران و توسعه ملی درادامه می خوانید:

*هنوز هم بعد از دو سال، دل بهانه آیت الله هاشمی را می گیرد و یاد او بغض بر دل ها می نشاند.

*"گریز بسیار پررنگ از ریا" یکی از وجوه تمایز آقای هاشمی بود.

*ما از کودکی مرتبا در منزل ایشان رفت و آمد داشتیم؛ ظاهر و باطن زندگی او یکی بود و اصلا بنای زهدفروشی نداشت.

*ایشان می گفت من از امام خوشم می آمد، به این خاطر که فرش اندرونی و بیرونی ایشان یکی بود.

*آقای هاشمی به مردم باور داشت و این نکته را به خوبی در مدرسه امام فراگرفته بود که همه هویت جمهوری اسلامی به "مردم است"؛ اگر مردم در صحنه باشند هر مشکلی حل می شود، اما اگر نباشند هر گره ای به گره دیگر تبدیل می شود.

*اگر روزی احساس کردید مردم هستند؛ همه مشکلات حل می شود.

*روزی که اعتصاب نفت شروع شد و کشور بدون سوخت باقی ماند، استفامت ملی شکل گرفت.

*از روز آغاز انقلاب نقطع اتکاء امام به مردم بود و تا امروز هم از هر گردنه ای عبور کرده این به یاری مردم بوده است.

*در هر زمانی هم که در این زمینه مشکل داشته ایم، حتی اگر توانمند بوده ایم، اما ضعیف بوده ایم.

*مردم ملاک اطاعتند؛ نه حقیقت اما هیچ حقیقتی را نمی توان بدون همراه کردن قاطبه مردم ایجاد کرد.

*باید سعی کنیم با منطق و بیان، مردم را همراه کنیم؛ دل مردم در مقابل حقیقت خاضع است.

*آقای هاشمی مصلحانه زندگی می کرد؛ بیش از همه خود را در معرض رأی مردم گذاشت. البته گاهی هم رأی نیاورد که پس از کار فکری و... بعد از مدتی دوباره رأی آورد.