سمیه خلیلی مدیر کل روابط عمومی فرهنگسرای خاوران در رابطه با برگزاری کلاس‌های آموزش کشتار و کالبدشکافی حیوانات به دانش آموزان در فرهنگسرای خاوران گفت: برخی رسانه‌ها خبری را مبنی بر برگزاری کلاس‌های آموزش کشتار و تشریح حیوانات به دانش آموزان در فرهنگسرای خاوران منتشر کرده بودند که بنده این خبرها را تکذیب می‌کنم.

او گفت: هیچ گونه کارگاه آموزش تشریح حیوان زنده در این مکان فرهنگی برگزار نشده است و فرهنگسرای خاوران با انجام چنین اعمالی مخالف است.

مدیر کل روابط عمومی فرهنگسرای خاوران گفت: فرهنگسرای خاوران یک مجموعه فرهنگی و علمی است و هدف آن تقویت قوای فکری دانش آموزان و مردم است.

خلیلی گفت: در فرهنگسرای خاوران صرفا ماهی قزل آلای صید شده تشریح می‌شود و از تشریح هرگونه حیوان زنده دیگر خودداری می‌شود.