پولاد کمیایی تصویری از خود و پدرش را در اینستاگرام منتشر کرد و در توضیح آن به نوشتن شعری بسنده کرد: «آن وقت که بحر کل شود ذات مرا، روشن گردد جمال ذرات مرا/ زان می‌سوزم چو شمع تا در ره عشق، یک وقت شود جمله اوقات مرا.»

مسعود کیمیایی و پولاد کیمیایی