میلاد جهانی در آبادان گلی به پرسپولیس زد که در آن علیرضا بیرانوند بی تقصیر نبود. اگرچه میلاد گفته قبلا عین همین گل را به پرسپولیس و دروازه بان وقتش یعنی سوشا مکانی زده است اما این احتمال که توپ شانسی به پایش خورده باشد را بسیاری از آنهایی که گلش را دیده اند ، در ذهن شان دارند. شاید اگر بیرانوند هم بهتر زاویه دروازه اش را بسته بود ، هیچ وقت این توپ گل نمی شد.

حالا گلر پرسپولیس درباره گلی که خورده می گوید:«بابا سوتی ندادم . اشتباه محاسباتی کردم در خروج از دروازه. فکر کردم می خواهد سانتر کند اما توپ وارد دروازه ام شد.»