محسن پیرهادی دبیر کل جمعیت پیشرفت و عدالت حزب نزدیک به محمد باقر قالیباف درباره اظهارات برخی رسانه ها مبنی بر خیز شهردار سابق تهران برای تکیه زدن بر سکان ریاست مجلس آتی ضمن تکذیب این موضوع اظهار کرد:چنین موضوعی صحت ندارد و قالیباف تا کنون هیچ اقدام انتخاباتی برای خود انجام نداده است.

گفتنی است که اخیرا ؛برخی رسانه‌ها با انتشار مطالبی مدعی شده‌اند که محمد باقر قالیباف شهردار اسبق تهران  این روزها  به پرچمداری بهارستان شدن می اندیشد و  با نگاه به مهلت دوساله تا انتخابات مجلس فکر رهبری اصولگرایان برای رسیدن به کرسی‌های خانه ملت او و برخی نزدیکانش را رها نمی کندتا جایی که  برنامه ریزی‌ها برای تحقق این آرمان حتی در تاروپود عکس های اینستاگرامی‌ وی موج می زند!