سرآمد همه حاشیه‌های کاروان ورزشی ایران در بازی‌های آسیایی، جا ماندن زهرا نعمتی از مسابقه‌اش بود؛ کماندار ملی پوش ریکرو که به خاطر سهل‌انگاری سرپرستش و بی‌اطلاعی از زمان مسابقه دور یک شانزدهم به‌راحتی آب خوردن حذف شد تا برایش از اولین تجربه بازی‌های آسیایی خاطره تلخ بماند و حسرت. اتفاقی که شعبانی بهار رئیس فدراسیون تا دباغی سرپرست به راحتی از کنارش رد شدند و در نهایت خودش ماند و خودش و یک دنیا آه و افسوس که اشکها هم داغ مانده بر دلش را سرد نکرد. البته شرایط جوری پیش رفت که زهرا نعمتی خودش را مقصر دانست . شاید خودش بابت اعتمادی که به سرپرستش کرده بود اما نباید می کرد.

کریم صفایی رئیس اسبق فدراسیون تیروکمان که حالا منتقد درجه یک فدراسیون بعداز خودش است جا ماندن زهار نعمتی را تنها یک اتفاق نمی داند: « این قضیه یک حادثه نیست. یک تبانی مدیریت است که نتیجه اش را در مسابقه تیرو کمان بازیهای آسیایی می بینید. وقتی افراد را یک شبه می آورند،آنهایی که بازیهای آسیایی را با تور مسافرتی اشتباه گرفته اند و ناهار خوردن برایشان مهم می شود . کسی که به جای اینکه حواسش بیشتر جمع ورزشکاری باشد که به خاطر شرایط جسمی اش نیاز دارد یک نفر کنارش باشد . این مساله نتیجه بی کفایتی همراهان زهرا نعمتی است.» او البته در انتقادش حتی مسئولان ورزش را هم بی نصیب نمی گذارد:« مقصر اصلی فدراسیون نیست. مقصر فرهنگ غلط وزارت ورزش است که یک نفر را بدون کارنامه مدیریتی رئیس می کند. ورزش کشور ما همیشه باید تاوان سیاسی کاری را بدهد. یک بار در بوکس و یک بار هم در تیروکمان. ورزش تاوان حضور کسانی را می دهد که سودای دو اصل ثروت وشهرت را دارند. »

رئیس اسبق فدراسیون تیراندازی با کمان معتقد است درد، سیستم وزارت ورزش است و بس.او که مدعی است اولین بار در خواست حضور زهرا نعمتی را برای رقابت با سالم ها به فدراسیون جهانی داده ،البته نعمتی را هم بی تقصر نمی داند:« ورزشکار من اولین باری نیست که به مسابقات رفته و خودش باید همیشه جدول مسابقه اش را چک کند. وقتی قبول می کند مربی اش که مجارستان و آلمان کنار شبوده را برای بازیهای آسیایی عوض کنند ،باید قانون کارما را هم در نظر می گرفت که یقه اش را در جاکارتا می گیرد. تیراندازی با کمان به قانون جذب ختم می شود. ما دنبال قاتل بروسلی نمی گردیم اما قابل پیش بینی نیست که خبر نداشته چرا مربی اش را عوض کرده اند. مربی اش برای جاکارتا را به خاطر پاداش سکه تغییر دادند. نعمتی باید حواسش باشد که وقتی حق کسی را زیر پا می گذارد در مسابقه ای نتیجه نمی گیرد.»

صفایی درباره اینکه چرا مسئولان با دباغ برخورد نکردند می گوید:« دباغ آن قدر مدرک از پشت پرده های انتخابات فدراسیون تیراندازی با کمان دارد که عمرا او را برکنار کنند. سفر به جاکارتا پاداش او برای رازداری از پشت پرده های انتخابات فدراسیون بود.مگر جرات دارند به او بگویند برود؟ نه او که حالا چند همراه در جاکارتا هستند که این سفر پاداششان محسوب می شود.»