تجدید+میثاق+رئیس+جمهوری+و+هیات+دولت+با+آرمان+های+حضرت+امام(س)