با حضور سرهنگ نادر احدی جانشین سازمان حفظ آثار ارتش و جمعی از فرماندهان و پیشکسوتان عرصه دفاع مقدس عملکرد نیروهای درگیر با دشمن بر اساس تاریخ شفاهی و اسناد موجود در گزارشات روزانه یگان‌های مختلف ارتش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سرهنگ لریان مدیر کارگروه بررسی این برهه زمانی ضمن بیان حوادث و رویدادهای سه ماهه چهارم سال ۶۲ ، عملیات خیبر و استفاده رژیم بعث عراق را از سلاحهای شیمیایی را از مهمترین این حوادث نامبرد.

 

در ادامه سرهنگ احدی افزود: کمک‌های دیگر کشورها در تامین مواد شیمیایی برای از کار انداختن حرکت روبه جلوی رزمندگان نکته مهمی در  طول تاریخ دفاع مقدس است. چندین کشور رژیم بعث را برای ارتکاب جنایات جنگی و استفاده از سلاح‌های شیمیایی کمک کردند، چرا که از پیشروی رزمندگان ما که در تحریم‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و نظامی توانسته بودند دشمن را منکوب کنند در هراس بودند.

 

بعد از تدوین روز شمار دفاع مقدس ارتش، تمام برهه‌های زمانی در دوران دفاع مقدس با تشکیل کارگروه‌های بررسی اقدامات رزمندگان اسلام را با حضور فرماندهان، پیشکسوتان و کارشناسان حوزه جنگ تحمیلی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.