پایگاه خبری "واشنگتن فری بیکن" در گزارشی مدعی شد که دو موسسه مالی برجسته آمریکا تعهدی به قطع دسترسی ایران به بازارهای مالی جهانی نخواهند داشت.

این موضوع می تواند نگرانی مقامات آمریکایی درباره تلاش های کشورهای اروپایی و متحدان منطقه ای ایران برای بی اثر کردن تحریم های آمریکا علیه ایران را تشدید بخشد.

دو موسسه مالی "جی پی مورگان" و "سیتی بانک" آمریکا عضو هیئت رئیسه شبکه مالی سوئیفت هستند. این دو موسسه مالی به سوال واشنگتن فری بیکن در باره قصد آنها برای قطع ارتباط ایران با این شبکه مالی و پیروی از تحریم های دولت آمریکا خودداری کردند.

این دو موسسه مالی می توانند نقش کلیدی در اطمینان یافتن از این موضوع ایجاد کنند که سوئیفت و اعضای آن از تحریم های جدید علیه ایران که بانک مرکزی این کشور و شبکه زیرساخت های حیاتی آن را هدف قرار داده، پیروی کنند.

مقامات آمریکایی به واشنگتن فری بیکن گفته اند که به موسسات مالی نظیر سیتی بانک و جی پی مورگان یادآوری شده در صورتی که دسترسی ایران به سوئیفت و دیگر شبکه های مالی قطع نگردد با تحریم های آمریکا مواجه خواهند شد.