المسیره گزارش داد، سلسله جنایت های رژیم سعودی علیه مردم بی دفاع و بی گناه یمن همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، جنگنده های سعودی در همین راستا مناطق مختلف استان حجه را بمباران کردند.

منابع یمنی اعلام کردند که در این میان، منطقه «حیران» در حجه چندین مرتبه هدف حملات سعودیها قرار گرفت.

این در حالی است که دیگر مناطق مسکونی در نقاط مختلف یمن نیز همچنان تحت حملات هوایی شدید سعودیها قرار می گیرند.