سینا سرلک خواننده نام آشنای موسیقی و سریال «شهرزاد» تصویری از فرزند اول و دومش را منتشر کرد و نوشت: «سوگند جان در آغوشِ ساغر جان دُوّمین فرشتهء زندگىِ ما امروز به دنیا اومد

سپاس از شما هم میهـَنانِ عزیز، که انرژىِ مثبت و دُعاىِ خِیرِتون همیشه پُشتوانهء زندگىِ من و خانواده ام بوده و خواهد بود. امیدوارم ساغر جان و سوگند جان و تمامِ فرزندانِ سرزمینم سلامت ، شاد ، موفق و در آرامش باشند و تا همیشه در سایه مِهر و امنیّتِ خالقِِ جهان بِمانَند.»