نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: آمریکا پاسخ نامه ایران را نداد لذا ادله لازم داده شده و طبق اساسنامه لاهه مسیر دیپلماسی طی شده و به دلیل عدم حصول نتیجه، شکایتی تدوین شده است.

وی افزود: ایران مقدمات لازم را طی کرده است، آنها نمی‌توانند در خصوص درخواست مجدد مذاکره موضوعی را در دیوان لاهه مطرح کنند زیرا ما هم درخواست مذاکره با شروطی که دولت و مجلس پیش از این ها مطرح کرده بودند را از آمریکا کردیم.

فلاحت پیشه با بیان اینکه جلسه رسیدگی به پرونده دیوان لاهه هفته آینده برگزار می شود، گفت: ایران ادله حقوقی لازم را بر اساس عهدنامه مودت دارد منتهی باید منتظر شرایط رسیدگی به پرونده در دیوان بود.

رئیس کمیسیون امنیتملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، افزود: آمریکایی ها اصولاً حضور قوی در دیوان لاهه داشتند اما تا اینجای کار به نفع جمهوری اسلامی ایران پیش رفته است.