پرستو گلستانی، بازیگر سینما و تلویزیون، با انتشار فیلم دیدار سید محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش با دانش آموزان یک مدرسه در اینستاگرام نوشت: «دو هفته است خفه خون گرفتم هیچی نگم خودتون نمیذارین آخه، آقای وزیر چه کردی با بچه های این نسل؟ بگو به چی میخندی ؟؟مگه حرفش خنده دار بود. معنای بازنده رو میفهمی؟ نسل بازنده ؟ پدر بازنده ؟ زندگی باخته؟

ما که همه چی رو باختیم اینم روش از نوجوانی شنیدن چقدر جک قشنگیه ...نه؟ چقدر هم از ته دل میخندین؟ آفرین. راستی آقا زاده شما این جملات را میشناسد ....ما که همه چی رو باختیم اینم روش؟

آقای وزیر آگاه که بعد مثلا حرف میزنی و میگی مزاحی بود، شوخی و مزاح دو طرفه است نه اینکه شما با یاران و دوستان دانشمندت بخندی و اون که گفت بهت نگاه کنه. چقدر دانشتون بالاست آخه، چقدر، آستانه تحمل براتون چقدر جمله قشنگیه کاش درکش میکردین. وای وای فهمیدین مزاح نبود آستانه روهم که با کلمه اش زندگی میکنین. حالا چکار میخواین بکنین وزیر خفن؟»

پست انتقادی پرستو گلستانی از وزیر آموزش و پرورش