به گزارش خبرگزاری فرانسه، کاخ سفید روز پنج شنبه اعلام کرد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در هاوایی وضع فوق العاده اعلام کرد و پیش از رسیدن قریب الوقوع طوفان لین به مجمع الجزایر هاوایی از در نظر گرفتن کمک مالی از صندوق های مالی فدرال خبر داد.

دونالد ترامپ روز چهارشنبه از ساکنان منطقه خواست برای رسیدن این طوفان قدرتمند آماده شوند که طبق مقیاس سافیر سیمپسون از پنج رده در رده چهارم قرار دارد.

طبق پیش بینی ها چشم طوفان لین امروز و فردا از فاصله بسیار نزدیک جزایر اصلی هاوایی عبور خواهد کرد. هشدار طوفان از روز سه شنبه در جزیره اصلی هاوایی و همچنین جزیره مائوئی اعلام شده که خود شامل چندین جزیره است. این نشان می‌دهد که طوفان شدید همراه با وزش باد، باران و موج های بزرگ در منطقه به وقوع خواهد پیوست.