به گزارش اسپوتنیک، یک مهاجم مسلح ناشناس با آتش گشودن در مرکز شهر مسکو و در نزدیکی ساختمان وزارت خارجه روسیه، یک افسر پلیس را زخمی کرد.

نیروهای پلیس فرد مهاجم را هدف قرار داده اند.

گزارش ها حاکی از آن است که عامل این حمله زنده مانده، ولی در شرایط بحرانی به سر می برد.

در گزارشی دیگر اعلام شد که این حمله در نزدیکی سفارت کامبوج در مرکز مسکو رخ داده است.