به گزارش شبکه تلویزیونی المیادین، وزارت بازرگانی چین اعلام کرد بار دیگر از آمریکا به علت عوارض جدید گمرکی، به سازمان تجارت جهانی شکایت کرده است.