این روزنامه عرب زبان ادامه داد: در روز شنبه، سید حسن نصرالله میزبان هیئتی از حوثی ها بود و دو طرف تمایل زیادی به علنی شدن این دیدار داشتند. به نظر می رسد انصارالله و حزب الله با این دیدار قصد داشتند بر این نکته تاکید کنند که جامعه بین الملل باید از زاویه نفوذ ایران در یمن و نقشی که حزب الله در آن ایفا می کند، به مساله نزدیک شود.

به گفته منابع یمنی، هدف از دیدار بین هیئت حوثی و نصرالله، ارسال پیامی بود برای ائتلاف عربی و بویژه عربستان سعودی، مبنی بر اینکه ایران و حزب الله با تمام ابزارهای سیاسی، تبلیغاتی و نظامی، از حوثی ها حمایت می کنند.

این پیام از این جهت با پیامهای قبلی حزب الله تفاوت داشت که در آنها خود را از دخالت مستقیم به نفع حوثی ها در یمن دور می کرد، اما اکنون، نبرد صنعاء و بیروت را یکی می داند.

در همین رابطه، خیرالله خیرالله، تحلیلگر العرب بر این عقیده است که این دیدار تلاش واضحی است از سوی حزب الله برای اینکه بگوید لبنان در منظومه ایران می گردد. به نظر می رسد آن دسته از مسئولان سعودی که می گویند نباید از لبنان حمایت کرد به این دلیل که این کشور از نظر سیاسی و نظامی سقوط کرده، درست است. آنچه اتفاق افتاده، در واقع از یک سو به مبارزه طلبیدن سعودیها و از سوی دیگر تاکیدی بر این واقعیت است که لبنان در محور ایران قرار دارد.

علاوه بر این، تحلیلگران معتقدند که حزب الله قصد دارد از طریق دیدار با انصارالله و دعوت به عادی سازی روابط سیاسی با نظام سوریه، چهره واقعی نقشه خود برای لبنان را آشکار سازد، نقشه ای که براساس ان، برای تهدید منافع ریاض در لبنان و فشار بر سیاست سعودیها در این کشور، تلاش می کند؛ سیاستی که از نظر حزب الله مبتنی بر کارشکنی عربستان در مسیر تشکیل دولت جدید است.

حزب الله به دنبال آن است تا با بالا بردن سقف گزینه های منطقه ای خود، نقش خود را پر رنگ تر کند، با اینکه می داند نقش آن در آینده ای نزدیک محدود و محدودتر می شود. حزب الله از تحولات بنیادینی که در ایران، عراق، سوریه و یمن در حال روی دادن است، بخوبی آگاه است و می داند ناتوانی این حزب در تحمیل دولتی که در لبنان خواستار آن است، نتیجه تغییر موازین قوای بین المللی و منطقه ای است.