در توئیت بعیدی نژاد آمده است:

بریتیش ایرویز امروز اعلام کرد که به دلایل تجاری از اواخر سپتامبر پروازهای خود را به تهران ادامه نخواهد داد. این تصمیم با توجه به مسافرین این خط مایه تاسف است. امیدواریم ایران ایر با داشتن سه پرواز هفتگی مستقیم به لندن بتواند با استفاده از فرصت، جای خالی را پر کند.

بعیدی‌نژاد:بریتیش ایرویز پرواز به تهران را متوقف کرد