انوشیروان محسنی بندپی ظهر امروز در جلسه شورای اشتغال استان گلستان درباره ضمانت‌های بانکی هم اظهار داشت: صندوق ضمانت در وزارت کار تا ۲۵۰ میلیون تومان وثیقه متقاضیان را تقبل می‌کند و قرار شد این کار برای طرح‌های اشتغالزای گردشگری، خدمات و کشاورزی طرح‌های خوبی دیده شده تا زمینه ثبات در روستاها را داشته باشیم.

وی تاکید کرد: سقف ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای توسعه اشتغال در روستاهای کشور در نظر گرفته شده و این تسهیلات خارج از تسهیلات دیگر است که نهادهای دیگر در اختیار مردم قرار می‌دهند.

سرپرست وزارت تعاون،  کار ورفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: کمیته امداد ۱۴۰۰ و بهزیستی ۶۰۰ میلیارد تومان در روستاها با بهره پایین‌تر پرداخت کردند.

محسنی بندپی افزود: یکی از برنامه‌های دولت کم کردن فشار اقتصادی از روی دوش مردم است و در کنار رونق اشتغال، بسته‌های حمایتی اجتماعی و سبد کالا را از شهریور ‌در اختیار مردم قرار می‌دهیم.

سرپرست وزارت تعاون،  کار و رفاه اجتماعی گفت: کاهش فقرزدایی و توانمندسازی مردم و اشتغالزایی و سرعت بخشیدن به اشتغال و کاهش آسیب‌های اجتماعی با تقویت نهاد خانواده و حمایت از تعاونی‌ها و صندوق‌ها از دیگر اهداف وزارت کار است.