به گزارش روسیا الیوم، این آژانس همچنین خاطرنشان کرد که در ماه ژوئیه ۲۰۱۸ بازدید موفقیت آمیز خود از روند پیشرفت ساخت زیربنای برنامه هسته‌ای عربستان را به پایان رساند.

'فوزیه باستوس' رئیس تیم اعزامی آژانس مزبور به عربستان با صدور بیانیه‌ای این مطلب را ابراز داشت.

باستوس گفت: این تیم بین المللی علاوه بر کارکنان آژانس بین المللی کارشناسانی از برزیل، اسپانیا و انگلیس را در برگرفته بود که ۱۹ بند مربوط به تاسیسات زیربنایی تولید انرژی هسته‌ای در عربستان را مورد بررسی قرار دادند.