زمانی که زهرا نعمتی به مرحله یک شانزدهم نهایی "ریکرو" بازی‌های آسیایی رسیده بود، اتفاقی کم‌سابقه باعث حذف وی از دور مسابقات شد. مسئولان ایرانی به او گفتند هنگام صرف ناهار است و مرحله بعدی ساعت ۱۴ آغاز می‌شود، نعمتی با همین تصور برای صرف ناهار محل را ترک کرد اما مسابقه برگزار شد و نبود وی به منزله انصراف محسوب شد.

پس از این اتفاق، کاربران فضای مجازی با انتشار پست‌هایی به جاماندن زهرا نعمتی، کماندار ایرانی حاضر در مسابقات آسیایی جاکارتا واکنش نشان دادند. در ادامه تعدادی از این واکنش‌ها را مشاهده می‌کنید.

واکنش کاربران به جا ماندن زهرا نعمتی از مسابقات آسیایی جاکارتا

واکنش کاربران به جا ماندن زهرا نعمتی از مسابقات آسیایی جاکارتا

واکنش کاربران به جا ماندن زهرا نعمتی از مسابقات آسیایی جاکارتاواکنش کاربران به جا ماندن زهرا نعمتی از مسابقات آسیایی جاکارتا

واکنش کاربران به جا ماندن زهرا نعمتی از مسابقات آسیایی جاکارتاواکنش کاربران به جا ماندن زهرا نعمتی از مسابقات آسیایی جاکارتاواکنش کاربران به جا ماندن زهرا نعمتی از مسابقات آسیایی جاکارتاواکنش کاربران به جا ماندن زهرا نعمتی از مسابقات آسیایی جاکارتاواکنش کاربران به جا ماندن زهرا نعمتی از مسابقات آسیایی جاکارتاواکنش کاربران به جا ماندن زهرا نعمتی از مسابقات آسیایی جاکارتاواکنش کاربران به جا ماندن زهرا نعمتی از مسابقات آسیایی جاکارتا

واکنش کاربران به جا ماندن زهرا نعمتی از مسابقات آسیایی جاکارتاواکنش کاربران به جا ماندن زهرا نعمتی از مسابقات آسیایی جاکارتاواکنش کاربران به جا ماندن زهرا نعمتی از مسابقات آسیایی جاکارتاواکنش کاربران به جا ماندن زهرا نعمتی از مسابقات آسیایی جاکارتاواکنش کاربران به جا ماندن زهرا نعمتی از مسابقات آسیایی جاکارتاواکنش کاربران به جا ماندن زهرا نعمتی از مسابقات آسیایی جاکارتاواکنش کاربران به جا ماندن زهرا نعمتی از مسابقات آسیایی جاکارتاواکنش کاربران به جا ماندن زهرا نعمتی از مسابقات آسیایی جاکارتاواکنش کاربران به جا ماندن زهرا نعمتی از مسابقات آسیایی جاکارتاواکنش کاربران به جا ماندن زهرا نعمتی از مسابقات آسیایی جاکارتاواکنش کاربران به جا ماندن زهرا نعمتی از مسابقات آسیایی جاکارتاواکنش کاربران به جا ماندن زهرا نعمتی از مسابقات آسیایی جاکارتاواکنش کاربران به جا ماندن زهرا نعمتی از مسابقات آسیایی جاکارتاواکنش کاربران به جا ماندن زهرا نعمتی از مسابقات آسیایی جاکارتاواکنش کاربران به جا ماندن زهرا نعمتی از مسابقات آسیایی جاکارتا