نصرالله سجادی سرپرست کاروان ایران در بازیهای آسیایی جاکارتا از صحبت درباره حواشی تیروکمان در مسابقه امروز و حذف زهرا نعمتی ممانعت کرد.

طبق خبرها رییس کاروان ایران در بازیهای آسیایی در خصوص حذف نعمتی از مسابقه و حواشی آن از مسوولان فدراسیون تیر و کمان توضیح خواسته و مسوولان تیروکمان توضیحات شان را به وی ارائه داده اند.

ضمنا از آن جا که زهرا نعمتی در مصاحبه ای اعلام کرده خودش مقصر حذفش بوده ظاهرا مقصر اصلی نعمتی تشخیص داده شده است.