محسن هاشمی با بیان اینکه تعداد معاونان شهردار تهران باید کاهش پیدا کند، علت این مسئله را کاملاً مدیریتی دانست.

 

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه اظهاراتش در خصوص کاهش تعداد معاونان شهردار تهران، کاملا ماهیت مدیریتی دارد، گفت: وقتی تعدادِ افرادی که با یک نفر کار می‌کنند از حدی بیشتر می‌شود، از نظر مدیریتی با مشکل روبرو خواهد شد.

 

هاشمی با اشاره به اصول قانونی که در خصوص تعداد معاونان شهردار وجود دارد، گفت: براساس قانون شهردار تهران می‌تواند بیش از ۹ معاون داشته باشد، درنتیجه تعداد معاونینی که شهردار امروز دارد، کاملا قانونی است.

 

وی با تاکید بر اینکه اگر تعداد معاونان یک مدیر زیاد باشد برایش مشکل ایجاد می‌شود، افزود: اگر تعداد معاونین یک شهردار بیش از اندازه باشد، معاونین با یکدیگر دچار اختلاف می‌شوند. وقتی تعداد معاونین زیاد باشد کارهایشان با یکدیگر همپوشانی کرده و ممکن است، میانشان اختلاف ایجاد شود.

 

رئیس شورای شهر ادامه داد: در شرایطی که اقدامات معاونان با یکدیگر تداخل کند و معاونان شهردار با هم اختلاف پیدا کنند، تمام وقت شهردار به جای کار، صرف برطرف کردن اختلافات میان معاونانش می‌شود.

 

وی در پاسخ به این سوال که چه پیشنهادی در خصوص تغییر در ساختار مدیریتی و تعداد معاونین شهردار دارد، گفت: الان نمی‌توانم پیشنهاد خود را در این خصوص بگویم، شورا باید پیشنهاد خود را در قالب طرح یا لایحه ارایه کند.