اتفاق رخ داده برای زهرا نعمتی و حذف او از مسابقات به دلایل غیرفنی ، اولین اشتباه از این دست در ورزش ما نیست و آخرینش هم نخواهد بود. از روزی که بوکسورمان به دلیل جا گذاشتن دستکش ، المپیک از دست داد تا روزی که به دلیل سهل انگاری تیم امیدمان از المپیک حذف شد تا امروز ، این سیکل معیوب می چرخد و هر بار قربانی می گیرد.

این اتفاق حذف زهرا نعمتی که با شریاطی خاص هم مسابقه می دهد ، سبب شد تا توفانی توئیتری علیه مسئولان پر تعداد ورزش ایران در بازی های آسیایی راه بیفتد . آنها که ۳۰۰ نفر هستند!

زهرا نعمتی