در گزارش امروز بانک مرکزی آمده است: قیمت کالاها در گروه های لبنیات، تخم مرغ، برنج، حبوب، میوه های تازه، سبزی های تازه، گوشت قرمز، گوشت مرغ، قند و شکر، چای و روغن نباتی نسبت به هفته سوم مردادماه افزایش یافت.

این افزایش در گروه های لبنیات، تخم مرغ و برنج به ترتیب ۳.۲ درصد، ۱.۷ درصد و ۰.۴ درصد بود.

حبوب، میوه های تازه و سبزی های تازه نیز به ترتیب ۰.۶درصد، ۴.۹ درصد و ۱.۹ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد.

در گروه های گوشت قرمز و گوشت مرغ ۱.۹ درصد و ۱.۳ درصد افزایش ثبت شد؛ در حالی که سه گروه قند و شکر، چای و روغن نباتی به ترتیب ۳.۳ درصد، ۱درصد و ۰.۳ درصد رشد قیمتی داشت

*لبنیات

براساس گزارش بانک مرکزی، در گروه لبنیات بجز ماست غیرپاستوریزه که ۲.۷ درصد کاهش قیمت داشت و نرخ کره که ثابت ماند، قیمت سایر اقلام ۰.۱ درصد تا ۸.۳ درصد افزایش را تجربه کرد.

*تخم مرغ

در هفته یاد شده، هر شانه ۳۰ تایی تخم مرغ ۱۳۶ هزار ریال تا ۲۲۰ هزار ریال به فروش رسید که این ارقام از افزایش ۱.۷ درصدی نرخ این محصولات حکایت دارد.

*برنج و حبوب

در هفته مورد گزارش نرخ برنج داخلی درجه یک ۰.۸ درصد و درجه دو ۰.۳ درصد و برنج خارجی غیرتایلندی ۱.۱ درصد افزایش یافت.

در گروه حبوب نیز فقط لوبیای چم بلبلی ۰.۱ درصد کاهش قیمت داشت اما سایر اقلام این گروه ۰.۳ درصد تا یک درصد افزایش قیمت را تجربه کردند.

*گوشت قرمز و مرغ

براساس اعلام بانک مرکزی در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوساله ۴.۲ درصد و نرخ گوشت گوسفند و مرغ نیز ۱.۳ درصد بالا رفت.

*قند و شکر

در هفته گذشته قیمت قند ۳.۸ درصد و نرخ شکر ۲.۷ درصد افزایش یافت.

*میوه و سبزی تازه

براساس اعلام بانک مرکزی در هفته مورد گزارش در گروه میوه های تازه به غیر از موز که افزایش قیمت ۶.۱ درصدی را تجربه کرد نرخ سایر اقلام این گروه روند کاهشی از ۲.۲ درصد تا ۲۱.۲ درصد را تجربه کرد.

همچنین در گروه سبزی های تازه فقط قیمت کدو و بادنجان به ترتیب ۰.۵ درصد و ۷.۵ درصد افزایش یافت اما نرخ سایر اقلام این گروه ۱۱ تا ۷.۱ درصد کم شد.

*چای و روغن

در هفته یاد شده قیمت چای یک درصد و نرخ روغن مایع ۰.۴ درصد افزایش یافت اما بهای روغن نباتی جامد ثابت ماند.