احسان استوار، در گفتگو با ایرنا افزود: پرواز ۱۰۱۶ شرکت هواپیمایی ماهان که در مسیر تهران به عسلویه در پرواز بود به دلیل بدی هوا و عدم امکان فرود در ساعت ۹ و پنج دقیقه در فرودگاه شیراز به زمین نشست.

وی ادامه داد: شرایط نامساعد جوی عسلویه سبب شد که علاوه بر این پرواز، ۲ پرواز دیگر از جمله پرواز شرکت هواپیمایی کاسپین که از تهران عازم عسلویه بود نیز در فرودگاه شیراز فرود آید.