بهروز نعمتی در گفتگو با مهر، با اشاره به برگزاری جلسه سؤال از رئیس جمهور در مجلس در روزهای ششم یا هفتم شهریورماه اظهارداشت: نمایندگان محترم حق دارند از رئیس جمهور و وزرا سؤال کنند و حتی یک وزیر را به استیضاح بکشانند و رئیس جمهور نیز باید از خودش و عملکرد دولتش دفاع کند.

وی افزود: در روند تهیه طرح سؤال از رئیس جمهور بعضا اتفاقات و برخی حواشی پیش آمد و برخی به گونه ای سؤال را پیش بردند که فضا سیاسی شد، وگرنه همه می‌دانند که شرایط کشور چگونه است و مردم چه مشکلاتی دارند.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس تأکید کرد: صرف نظر از همه حواشی و اختلاف‌نظرها، الان که موضوع سؤال از رئیس جمهور رسمیت یافته و در دستور کار مجلس قرار دارد، همه باید عاقلانه رفتار کنند تا این سؤال و پاسخ به آرامش فضای کشور کمک کند.

نعمتی اظهارداشت: هم سؤال کنندگان از رئیس جمهور باید موضوعات را منطقی مطرح کنند و آنچه را که مشکلات جامعه است، بازگو کنند و سهم این دولت و دولت قبل را در مسائلی مانند نقدینگی، رکود و بیکاری صادقانه بیان کنند و هم دولت و رئیس جمهور باید از حاشیه پرهیز کرده و به واقعیت ها بپردازند و ضمن بیان اقداماتشان، ناتوانی ها و علل آن را هم بازگو کنند.

وی افزود: هر دو طرف باید در یک مدار منطقی و به دور از هیجانات سیاسی و با هدف کمک به آرامش جامعه، مطالب خود را بیان کنند و به التهابات کشور دامن نزنند.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: رئیس جمهور باید مطالب به حق نمایندگان را در دستور کار قرار دهد و پیگیری کند و فکر می‌کنم اگر دو طرف در یک مدار منطقی موضوع را مطرح کنند، این فرصت می‌تواند برای کشور مفید باشد.