سید عمار حکیم، رییس جریان حکمت عراق، در خطبه‌های نماز عید قربان در بغداد از دولت آمریکا خواست در سیاست‌های خود علیه ایران تجدید نظر کند.

حکیم گفت: «حاصل سیاست تهدید و تحریم تنها افزایش جنگ و خرابی‌های خاورمیانه است. کسانی که اعتقاد دارند موضع گیری جسورانه در قبال مسائل کشور‌ها با منافع ملی سایر کشور‌ها در تعارض است، اشتباه می‌کنند. امروز ما در جهان نزدیکی زندگی می‌کنیم که هرگونه اتفاق و تغییر بر تمام اجزای آن اثر می‌گذارد».

سید عمار حکیم افزود اگر جمهوری اسلامی ایران در رابطه با آمریکا در معرض مشکلات و پیچیدگی‌ها قرار بگیرد، تصور این موضوع سخت خواهد بود که عراق تحت تأثیر این مشکلات نباشد. همچنین تصور این موضوع سخت است که ایران از بحران‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی پیاپی عراق تأثیر نپذیرد. این امر در خصوص ترکیه، عربستان و تمام کشور‌هایی که پیرامون عراق را فراگرفته اند نیز صدق می‌کند. موقعیت جغرافیایی و فرهنگی عراقی‌ها و ایرانیان را با یکدیگر پیوند می‌زند. همانگونه که عراق از نظر جغرافیایی، تاریخی و تمدنی با محیط عربی خود پیوند خورده است.

وی تصریح کرد: «سیاست عراق باید به شیوه‌ای خستگی ناپذیر، تمام راهکار‌های مناسب را برای ایجاد فضای مشترکی ارائه دهد که در آن منافع آمریکا و ایران در کنار هم و به دور از سیاست تحریم و تهدید وجود داشته باشد. عراق نمی‌تواند در صورت افزایش تحریم‌های اقتصادی علیه ملت ایران دست بسته باقی بماند. ما عراقی‌ها به خوبی با آثار تحریم‌های اقتصادی که در دهه نود بر ضد ما اعلام شد، آشنایی داریم».

رییس جریان حکمت عراق افزود: «ما از آمریکا می‌خواهیم در سیاست محاصره و تحریم‌های اقتصادی علیه ملت ایران تجدیدنظر و پیامد‌های تاثیرگذار این تحریم‌ها بر عراق را درک کند؛ چرا که دو کشور ایران و عراق علاوه بر روابط تجاری، دارای پیوند‌های فرهنگی و تاریخی ریشه داری هستند و ما این موضوع را در دیدار‌های متعدد خود با هیات‌های آمریکایی و دیگر کشور‌ها بیان داشتیم».