پرسپولیسی ها بعد از مصاف با صنعت نفت آبادان در دمای ۴۲ درجه سانتی گراد به سوی تهران عازم خواهد شد و روز شنبه برای جدال حساس خود به سوی دوحه پرواز خواهد کرد و در آن جا نیز باید در دمای ۴۰ درجه سانتی گراد یک بازی بسیار سنگین را به انجام برساند.

تیم فوتبال پرسپولیس علنا در این زمان هیچ وقتی برای استراحت و ریکاوری ندارد و به جرات بزرگترین دردسر برانکو آماده سازی تیم از نظر جسمی و روانی برای برگزاری این بازی سرنوشت ساز می باشد.