علیرضا رحیمی در حساب شخصی خود در توئیتر از شکستن رکورد حضور ظریف در کمیسیون امنیت ملی خبر داد. 

در این مطلب آمده است:

روز گذشته رکورد حضور ظریف در کمیسیون امنیت ملی شکسته شد. ۴ ساعت حضور بی وقفه برای پاسخگویی به ۱۲ سئوال نمایندگان از رژیم حقوقی #خزر و گرین کارتهای ادعایی ذوالنوری تا #تحریم و برجام و عفرین و خطوط قرمز #رهبری۴ ساعت جلسه&#۳۹; ۳ نوبت عصبانیت #ظریف، ۲ صلوات تنفسی و یک توصیه به صادقی