دیدار تیم های ذوب آهن و استقلال تهران در هفته دوم لیگ برتر فوتبال برگزار و از سوی تماشاگران تیم استقلال تهران تخلفاتی نظیر پرتاب لیزر و اشیاء متفرقه به داخل زمین رخ داد.

در دیدار تیم های استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز در هفته سوم لیگ برتر فوتبال نیز از سوی تماشاگران تیم تراکتورسازی تبریز تخلفاتی نظیر تخریب صندلی ها و داربست ها، پله های ورزشگاه و فحاشی به تیم مقابل رخ داد. به همین دلیل تراکتورسازی به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این رای قابل تجدید نظر است.

تیم استقلال تهران نیز به دلیل پرتاب سنگ از سوی هوادارانش و فحاشی به تیم مقابل به جریمه نقدی ۱۰۰ میلیون ریالی محکوم شد. این رای قطعی است.

همچنین تیم تراکتورسازی تبریز به خاطر تخریب تاسیسات و تجهیزات ورزشگاه باید ۴۲۸ میلیون و ۱۵۰ هزار ریال در حق مجموعه ورزشی آزادی پرداخت کند. این رای نیز قابل تجدید نظر است.