مدیر این شرکت خدمات روباتیک روس روز سه شنبه در مصاحبه با خبرگزاری ازبکستان (اوزا) گفت که شرکتش از اوایل سال 2019 تا سال 2020 بهره برداری از این ربات های پلیس در این سه کشور را نهایی خواهد کرد.

روسیه روبات های پلیس صادر می کند

وی در این خصوص گفت: این ربات های پلیس خدماتی از قبل در ژوئیه (تیرماه) امسال در فهرست وزارت امور داخلی قزاقستان قرار گرفتند به همین دلیل شرکت تصمیم گرفته است از آنها در کشورهایی چون ازبکستان، چین و کشورهای خاورمیانه نیز بهره برداری کند.

مدیر شرکت پرورروبات، وظیفه این ربات های خدماتی را هشدار دهی به نهادهای ضابط و مجری قانون هنگام بروز خطر عنوان کرد و افزود: 'این ربات ها 24 ساعته قادر خواهند بود با فیلم برداری، چهر شناسی، تجزیه و تحلیل داده های مرکز نگهداری اسناد مجرمان، نسبت به بروز حوادث تروریستی و بمب گذاری های احتمالی هشدار داده و در برخی واقع با رمز خوانی از اثر انگشت ها برای دستگیری مجرمان در محل وقوع حوادث وارد عمل شوند.

کیووکورتسف استفاده از این ربات ها را برای برنامه ها و سیستم نطارتی چین نیز قابل توجه خواند و افزود: براساس قراردادی که این شرکت در سال 2015 با یک شرکت دولتی چینی امضا کرد تا کنون 10 نمونه از این ربات ها در چین مورد استفاده قرار گرفت و قرار است این کشور از ربات مورد نظر در سطحی بسیار گسترده تر از امروز بهره برداری کند.

وی بازار روبات هایی که کارهای خدماتی تخصصی انجام می دهند را در صنایع چینی بسیار فراگیر خواند و افزود: این شرکت با استفاده از فنون مگاترونیگ، الکترونیک و چهره نگاری و صدا شنجی از زمان آغاز فعالیتش در سال 2015 تا کنون در 25 کشور جهان از جمله در اروپای شمالی و شرقی فعالیت دارد.