این اتفاق احتمالا به دلیل نشتی باتری رخ داده.انفجار آی پد اتفاق نادری است اما موضعی نیست که پیش از این هرگز رخ نداده باشد.

در سال ۲۰۱۳ فروشگاه ودافن که در کانبرای  استرالیا قرار دارد، به دلیل انفجار آی پد ایر به طور کامل تخلیه شد. در این اتفاق چندین تلفن همراه آیفون در آتش سوخت.

اپل در این خصوص واکنشی نشان نداده است، اما با توجه به جدید بودن این اتفاق باید دید کابران و نمایندگی های اپل چه واکنش هایی به ماجرای مذکور نشان خواهند داد.