نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا ۱۴ شهریورماه نشست علنی خواهند داشت و پس از پایان سومین هفته کاری خود در تاریخ فوق، به مدت ۲ هفته و تا ۳۰ شهریورماه نشست علنی نخواهند داشت.

وکلای ملت در این مدت هم برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه می‌روند و هم دور دوم تعطیلات تابستانی خود را سپری خواهند کرد.

اولین جلسه علنی مجلس در فصل پاییز یکشنبه اول مهرماه تشکیل می‌شود.