کتایون ریاحی بازیگر و داور بخش سینمایی سومین جشنواره فیلم سلامت، درباره تاثیر سینما بر تقویت سلامت روح و روان جامعه گفت: در حال حاضر سینمای سلامت در ایران، بیشتر متمرکز در حوزه پزشکی و سلامت جسم است که البته همین موضوع هم حرکت بسیار خوبی به‌شمار می‌رود، از این منظر که هرچه جامعه ما بیشتر آگاهی پیدا کند، سطح فرهنگی آن هم با ارتقای بیشتری مواجه می‌شود.

بازیگر «شام آخر» با بیان اینکه چقدر خوب می‌شد در زمینه سلامت روانی نیز نگاه جدی‌تری می‌داشتیم، ادامه داد: امروزه از این منظر سلامت روانی دارای اهمیت بیشتری شده است که به‌خاطر عواملی چون به‌وجود آمدن تکنولوژی، کم شدن روابط انسان‌ها با یکدیگر و تمامی اختراعات جدید، هنوز مغز و جسم انسان نتوانسته آن‌طور که باید و شاید تمامی این‌ها را آنالیز کند، بنابراین از این لحاظ، روان آدمی کم و بیش تحت فشار است. به همین خاطر فکر می‌کنم تمامی انسان‌ها برای به روزشدن به یک روانشناس نیاز دارند.

او با اشاره به اینکه حتی فکر می‌کنم انسان‌ها نیازمند یک نوع روانشناسی جدید هستند، می‌افزاید: حتی حس می‌کنم در سال‌های آینده یک سیاست جدید به جهان معرفی می‌شود. به این معنا که کم‌تر از 10 سال دیگر ممکن است ما در جهان با سیاستمدارانی مواجه شویم که نیمی ارگانیک و نیمی مکانیک باشند و آنان به سیاست‌گذاری در جهان بپردازند. بنابراین در این عصر ناشناخته‌ای که مشغول زندگی هستیم، جامعه باید از هر لحاظ آمادگی هر چیزی را داشته باشد.