تولد نوزاد پسر از مادر اردنی در  بیمارستان جبل‌الرحمه عرفات

واده نوزاد اردنی که در حج به دنیا آمد

پدر نوزاد پسر متولد شده در  بیمارستان جبل‌الرحمه عرفات

پدر واده در اولین دیدار با فرزندش