فرانک پرتو آذر دختر دوچرخه سوار ایران در حالی نتوانست مدالی در بازی های آسیایی به دست بیاورد که زنجیر چرخ او در بین راه پاره شد!

پس از این اتفاق خیلی ها دنبال دلیل این اتفاق بودند،چرا که فقط بدشانسی نمی توانست مانع ناکامی او شود.به گفته حسن صدوقی راد تکنسین دوچرخه های تیم ملی زنجیر چرخ پرتو آذر دو روز قبل تعویض شده و کاملا نو بوده است.او تاکید کرد که سرمربی تیم ملی حساسیت های زیادی دارد و به همین دلیل برای تامین قطعات مصرفی از برندهای خوب و درجه اول خارجی استفاده می شود تا مشکلی از این بابت وجود نداشته باشد.شک نکنید که پاره شدن زنجیر فقط یک اتفاق بود.

این در حالی است که وقتی با خود فرانک در این باره حرف زدیم او گفت:در مسابقات قهرمانی جهان هم از این مشکلات پیش آمده اما من بدشانس بودم که سر یک پیچ این مشکل برایم پیش آمد.