محسن هاشمی صبح امروز در آخرین جلسه علنی نخستین سالگرد شورای شهر پنجم با بیان اینکه امروز آخرین جلسه رسمی شورای شهر در اولین سال آغاز به کار شورای شهر پنجم است، گفت: اگر بخواهیم برای شورا عنوانی را انتخاب کنیم باید عنوان کنیم که عبارت "شورای مردم" وصف مناسبی است؛ چراکه بالاترین نصاب مشارکت مردم در تاریخ ایران رقم خورده که البته این مسئولیت سنگینی بر دوش ماست.

وی با بیان اینکه ما امانتدار و قدرشناس مردم هستیم، گفت: شهادت می‌دهم که به جز من که عذر قصور و تقصیر به درگاه ملت دارم، مابقی همکارانم در طول یکسال گذشته وقت خود را وقف خدمت به مردم کردند.

هاشمی با بیان اینکه شورای پنجم یک شورای یکدست، همدل و همراه بود گفت: در طول یکسال گذشته ۸۰ جلسه علنی، ۶۰ جلسه هم اندیشی، ۵۰۰ جلسه کمیسیون‌های تخصصی و صدها بازدید و ملاقات تخصصی داشته که مشروح این گزارش به زودی تقدیم اصحاب رسانه و مردم می‌شود.

وی با بیان اینکه شهرداری بازوی اجرایی مدیریت شهری است، گفت: در شورای پنجم با وجود آنکه در ابتدای فعالیت شورا، شهردار برگزیده بعد از هفت ماه ناگزیر به استعفا شد، شاهد تغییر در مسند مدیریت شهری بودیم.

وی با بیان اینکه عمیقا معتقد هستم که بهترین هدیه و حمایت، نقد سازنده و کارشناسی است، ‌گفت: از طرف اعضای شورا از ارائه دیدگاه‌ها و نظرات ارزشمند منتقدین شورا قدردانی می‌کنم.