علی علیپور دو بازی است که برای قرمزها گل نزده و البته در بازی قبلی حتی یک شوت به چارچوب هم نداشته. چه بر سر شاه ماهی سال قبل این تیم آمده؟ خودش که می گوید خیلی زود آماده می شود و مشکلی ندارد. می گوید موفقیت تیم مهم است ، نه گل زدن خودش ولی این گل نزدنش روی موفقیت تیم هم اثر گذاشته است.

نکته اما این است که حالا خبرورزشی نوشته او را در لیست فروش قرار داده اند. علیپور پیشنهادهای خوبی از کشورهای همسایه دارد و پول های زیادی را برایش می پردازند.

این روزنامه پرتیراژ ورزشی نوشته کف درآمد پرسپولیس از انتقال علیپور در نیم فصل ۶ میلیارد تومان است که در این بحران های مالی برای شان یک اتفاق خوشایند خواهد بود.