قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت. 

شاخص نفت خام برنت با چهار صدم درصد افزایش به ۷۲ دلار و ۲۴ سنت رسید.

از سوی دیگر، شاخص نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با ۱۲ صدم درصد افزایش به بشکه‌ای ۶۵ دلار و ۵۰ سنت رسید.

oild

قیمت طلا در بازارهای جهانی با ۷۰ صدم درصد افزایش به ۳۸ دلار و ۴۲ سنت رسید.

gold