سلحشوری در گفت و گو با «انتخاب»، با بیان اینکه استیضاح های مکرر نباید به منافع ملی آسیب برساند، گفت: در بین استیضاح های فعلی، من استیضاح وزیر کشور را امضا کردم که آن هم مربوط به مدت ها پیش است.

سلحشوری افزود: معتقدم اگر استیضاحی را کلید زدیم، نباید پا پس بکشیم. متاسفانه بقدری استیضاح ها را شروع کرده و پا پس کشیده ایم که شان استیضاح زیر سوال رفته است.

این نماینده اصلاح طلب مجلس درباره فضای مجلس پیرامون استیضاح وزیر کشور گفت: همین که استیضاح مطرح شود، خودش یک گام رو به جلوست.

سلحشوری درباره انتقدات خود از وزیر کشور که به استیضاح او منجر شده نیز گفت: من چون در حوزه زنان کار می کنم، ایشان انتظارات در حوزه زنان را به هیچ عنوان برآورده نکرده اند. وزارتخانه هایی که انتصاب در آنها زیاد است خیلی نیستند و وزارت علوم، آموزش و پرورش و کشور این وضعیت را دارند. در کشوری که زنانش از نظر تحصیلات بالا هستند، نباید یک استاندر داشته باشیم؟

او ادامه داد: چرا حتی از فرماندار زن داشتن هم پرهیز می شود؟ شما می دانید در زمان آقای خاتمی ما فرماندار زن داشتیم آن هم در شمیرانات که خانم عالی پور فرماندار بودند. چه اتفاقی افتاده که نمی شود از زنان استفاده کرد؟ چرا به جای آنکه جلوتر برویم، همه اینها تبدیل به تابو می شود؟

سلحشوری افزود: این مسائل همگی برای ما مسئله است. چه در سطح معاونت های وزارت کشور و چه در سطح مدیرکل ها. به نظر می رسد که وزیر کشور می توانند بهتر از این عمل کنند و به خاطر همین موضوع، بنده یکی از کسانی هستم که استیضاح ایشان را امضا کردم و تا کنون هم سر حرفم مانده ام.