کارلوس کی روش همچنان منتظر است تا تکلیف قرارداد جدیدش با تیم ملی ایران مشخص شود. او باید ابتدا پول های قبلی اش را بگیرد و بعد به آینده برسند. خواسته اش برای حل مشکل سربازی ها مرتفع شده اما همچنان بحث تدارک تیم ملی و دستمزدهایش باقی مانده .

او در جدیدترین پست اینستاگرامی خود پرسیده:برانگیخته شدن یا از هم پاشیده شدن؟ مسئله این است!

سرمربی تیم ملی در ادامه گفته:مرز باریکی است در فوتبال میان تیمی که آماده است برای یک انفجار موفقیت آمیز و تیمی که آمادگی انفجار و فروپاشی از درون را دارد.

این فاصله ، تفاوت میان «تعهد و مسئولیت پذیری » است و «تناقض و عدم اطمینان» روی صحبت او بدون تردید مسئولان فدراسیون فوتبال هستند که هنوز قرارداد و نیازهای تیم ملی را نهایی نکرده اند و این بازی انگار همچنان سر دراز دارد!