چیزی نمانده که گادوین منشا هم به سرنوشت رضاییان و مسلمان تبدیل شود. این را از تشویق شدن‌های او برداشت کردیم. بازی نکردن و تشویق شدنش.

کاملا مشخص است که این مهاجم نیجریه‌ای جایی در تفکرات فنی برانکو ندارد اما جالب است که هر روز محبوب‌تر می‌شود. او حالا شده بهانه همان پدیده‌ای که پروفسور در گذشته با صادقیان، رضاییان و مسلمان تجربه‌اش کرد. هر سه بازیکن، محبوب سکوها بودند اما یکی یکی به نیمکت قفل شدند.

حالا انگار همان داستان را منشا دارد برای برانکو تکرار می‌کند. بازیکنی که هواداران به تشویق کردنش خو گرفته‌اند اما نظر برانکو درباره‌اش تغییر نکرده است. او مقابل همه منتقدانی که خواهان حضور منشا در ترکیب اصلی هستند، ایستاده و ۱۵ - ۱۰ دقیقه آخر هر بازی را گذاشته برای این مهاجم که حتی روی نیمکت هم تشویق می‌شود و باید ببینیم آیا سرنوشت اخراجی‌های برانکو برای او هم تکرار می‌شود یا نه؟