۲۵۰۰ نوع پشه در جهان وجود دارد که شمار زیادی از آنها ناقل بیماری هایی هستند که به ۷۰۰ میلیون نفر در جهان سرایت کرده و سالانه یک میلیون قربانی می گیرد و بدین ترتیب پشه خطرناک ترین حیوان در جهان محسوب می شود. 

روز پشه برای حساس کردن افکار عمومی جهانی برای مبارزه با پشه ها و بیماری هایی که از طریق آنها سرایت می کند نامیده شده است. 

رونالد روس پزشک انگلیسی ۲۰ اگوست ۱۸۹۷ میلادی موفق به کشف عامل بیماری مالاریا از طریق نیش پشه به انسان و به همین دلیل در سال ۱۹۰۲ برنده جایزه نوبل شد. 

بر اساس داده های سازمان جهانی بهداشت، ۲۰۷ میلیون مورد ابتلا به بیماری مالاریا در جهان به ثبت رسیده است که ۸۵ درصد از این موارد مربوط به افریقای است. 

خطر ابتلا به مالاریا هنوز برای ۳.۲ میلیارد نفر در جهان ، معادل نیمی از جمعیت جهانی بسیار بالا است. 

پشه ها همچنین ناقل سایر بیماری ها از جمله تب دانگ، ویروس نیل غربی و تب زرد هستند. 

در ایتالیا نیز حدود ۷۰ نوع پشه وجود دارد که اکثر آنها را پشه های عادی، پشه برنجی و پشه ببری تشکیل می دهند. خطر ابتلا به بیماری هایی مانند مالاریا و ویرس نیل غربی در ایتالیا بسیار پایین است.