الحسین گفت که سخنان ترامپ ممکن است به طور غیرمستقیم وقایعی را رقم زند که شرایط کاری برای خبرنگاران در دیگر کشورها را دشوارتر کند. 

وی اظهار کرد که رییس جمهوری آمریکا در قبال رسانه ها و مطبوعات مسوولیت سنگینی دارد.

کمیسر حقوق بشر سازمان ملل که در آستانه پایان دوره چهار ساله ریاست اش بر این نهاد ملل متحد است، گفت: برچسب زدن به مطبوعات بدین نحو، بسیار نگران کننده است.

وی افزود: از آنجا که نحوه رفتار رئیس جمهوری آمریکا با رسانه ها، تاثیرگذار است، دیگر رهبران حکومت های مستبد رویکرد مشابهی را در پیش خواهند گرفت. 

الحسین گفت: در حال حاضر شاهدیم که این رهبران چطور از ترامپ تقلید می کنند و وضعیت دشوار کنونی برای فعالیت اصحاب رسانه، وکلای مدافع و مدافعان حقوق بشر در کشورهای دیگر دشوارتر خواهد شد.

رئیس جمهوری آمریکا به طور معمول رسانه های منتقد خود را رسانه های جعل کننده اخبار و دروغ پرداز توصیف می کند.